• Áp dụng  cho 02 đêm từ loại phòng Deluxe Room (City View) trở lên giá chỉ từ VND 1,000,000++/đêm => Tặng 1 hộp 02 bánh trung thu.

Apply for 02 nights from Deluxe Room (City View) or above with the price from VND 1,000,000 ++ / night => Get a box of 02 moon cakes.

  • Áp dụng  cho 04 đêm từ loại phòng Deluxe (City View) trở lên giá chỉ từ VND 1,000,000++/ đêm => Tặng 1 hộp 4 bánh trung thu.

Apply for 04 nights from Deluxe Room (City View) or above with the price from VND 1,000,000 ++ / night => Get a box of 04 moon cakes.

  • 01 đêm loại phòng Suite (City View) giá chỉ VND 1,600,000++/đêm => Tặng 1 hộp 2 bánh trung thu 200gr.

Apply for 01 night from Suite room (City View) with the price only VND 1,600,000 ++ / night => Get a box of 02 moon cakes.

  • Chỉ áp dụng cho khách lưu trú từ ngày 01/09/2020 đến ngày 01/10/2020.

Only applicable for in-house guests from 01st September 2020 to 01st Oct  2020.