PRICE ONLY START FROM 4,800,000++/TABLE

Thời gian áp dụng: Từ 01/12/2020 – Application from December 01st, 2020

+ Đặt từ 04 bàn:

Order from 04 tables:

 • Miễn phí thi công khung chụp hình.

           Free hang on backdrop for party.

 • Miễn phí Dàn âm thanh “Hát với nhau”.

           Complementary with the Sound System Sing together (at Saigon Hotel).

 • Tặng bia Tiger (10 đơn vị/ bàn)

           Complementary Tiger beer (10 units / table).

+ Đặt từ 05 – 09 bàn:

Order from 05 – 09 tables or more:

 • Miễn phí thi công khung chụp hình.

           Free hang on backdrop for party.

 • Miễn phí thiết kế khung chụp hình khi khách có đặt in tại khách sạn.

           Free design backdrop when guests have printed at the hotel.

           Miễn phí Dàn âm thanh “Hát với nhau”.

           Complementary with the Sound System Sing together (at Saigon Hotel).

 • Tặng bia Tiger (10 đơn vị/ bàn).

           Complementary Tiger beer (10 units / table).

 • Phục vụ nước trái cây đón khách đầu tiệc (Welcome drink).

           Serve juice to welcome guests at the party (Welcome drink).

 • Phuc vụ món ăn nhẹ đón khách đầu tiệc (Welcome snack).

           Serve snack to welcome guests at the party (Welcome food).

 • Tặng kèm 01 vé Buffet Ốc (không bao gồm nước uống) sử dụng cho 02 khách.

           Complimentary 01 ticket Buffet “Ốc” (not include drinks) for 02 guests.

+ Đặt từ 10 – 14 bàn:

Order from 10 – 14 tables:

 • Tặng thêm 01 bàn tiệc.

           Complementary 01 table.

 • Miễn phí Dàn âm thanh “Hát với nhau”.

           Complementary with the Sound System Sing together (at Saigon Hotel).

 • Tặng bia Tiger (10 đơn vị/ bàn)

           Complementary Tiger beer (10 units / table).

 • Giảm 10% cho dịch vụ thuê ban nhạc.

           Discount 10% for music band rental service.

 • Tặng 1 khung chụp hình.

           Free 01 backdrop for photo.

 • Phục vụ nước trái cây đón khách đầu tiệc (Welcome drink).

           Serve juice to welcome guests at the party (Welcome drink).

 • Phuc vụ món ăn nhẹ đón khách đầu tiệc (Welcome snack).

           Serve snack to welcome guests at the party (Welcome food).

 • Tặng kèm 02 cặp vé Buffet Ốc (không bao gồm nước uống) sử dụng cho 04 khách.

           Complimentary 02 ticket Buffet “Ốc” (not include drinks) for 04 guests.