Với chiếc bình giữ nhiệt xinh xắn mang logo Saigon hotel, chắc chắn các thành viên SGH sẽ luôn muốn mang theo bên mình sử dụng không chỉ vì sự tiện lợi mà đặc biệt hơn hết đó là các bạn mong muốn góp phần chung tay cùng nói không với chai nhựa sử dụng một lần! SGH hãy biến nhận thức thành hành động, hãy duy trì thói quen và tập quán tốt bảo vệ môi trường dù bạn đang làm việc tại khách sạn hay trong sinh hoạt hàng ngày!